Ďalšia degustačná súťaž homebrewárov bude v Košiciach

vrana

Košická domovaričská divízia – voľné združenie domácich varičov piva v Košiciach, degustačný pivný Kalt Bier Klub vKošiciach a Asociácia malých nezávislých pivovarov na Slovensku vyhlasujú medzinárodnú súťažnú prehliadku doma varených pivných špeciálov
„BIELA VRANA 2012“
ktorá sa uskutoční v sobotu dňa 11.2. 2012 v Košiciach.

 

1. Určené kategórie súťažnej degustačnej prehliadky:

- A. kategoria – Weizen (pšeničné pivá svetlé, polotmavé,

tmavé, weizenbock )

- B. kategória – India Pale Ale (európsky aj americký štýl)

- C. kategória – Stout (všetky typy bez rozdielu)

- D. kategória – Iné (open kategória, akékoľvek špeciálne

pivo bez rozdielu, ochutené, bylinné, dýmové a pod.).

2. Do súťaže sa môžu prihlásiť pivá pripravené z koncentrátov, sladových výťažkov, základných surovín, resp. ich kombinácií.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci domáci variči piva so svojimi produktmi bez obmedzenia štýlu prípravy.

4. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny objem 1,5 L a musí byť minimálne v dvoch obaloch. Každý obal vzorky piva musí obsahovať minimálne štítok s názvom piva, názvom výrobcu a zaradením do kategórie.
5. Súčasťou degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2012“ je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2012“. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci domáci variči piva, aj tí, ktorí sa nezapojili do hlavnej degustačnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etikiet), pochádzala z reálne uvareného – pripraveného piva. Etiketa môže byť aj z piva, ktoré domovarič neprihlásil do súťažnej degustačnej prehliadky. Etiketu je možné poslať poštou hlavnému organizátorovi v počte 1 ks (prípadne súbor – krčok, predná etiketa, zadovka, pásik...), resp.zaslať elektronicky na adresy organizátorov.

 

Prihlášky budú na požiadanie zaslané buď elektronickou poštou, alebo budú k dispozícii na web stránkach Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska www.malepivovary.sk, prípadne na www.KamNaPIVO.skwww.svetpiva.cz , resp. si ju môžete vyžiadať u organizátora. Plné znenie štatútu súťaže bude uverejnené v najbližšej dobe.

Prihlášky do súťaže „BIELA VRANA 2012“ môžete posielať do 31.01. 2012 a do súťaže „Design etikety BIELA VRANA 2012“ do 04.02. 2012 na nasledovné e-mailové adresy: pebox@azet.sk, resp. cassovia.homebrew@gmail.com.
 

Nová degustačná súťaž homebrewárov na Slovensku

bez_nazvu

Priaznivý a pomerne rýchly rozvoj homebrewingu na Slovensku v posledných troch rokoch si zákonite vyžaduje viac degustačných súťaží a stretnutí domácich varičov. Po úspešnom III.ročníku Slovak homebrewing Star v Rožňave sa pripravuje ďalšia, úplne nová degustačná súťaž, ktorá bude určená len pre slovenských výrobcov domáceho piva. Na organizáciu sa podujal martinský klub zberateľov Porter club v úzkej spolupráci s  Turčianskym pivovarníckym domom v Martine a  Asociáciou malých nezávislých pivovarov Slovenska. I.ročník celoštátnej degustačnej súťaže domácich varičov sa uskutoční v rámci veľkého medzinárodného stretnutia zberateľov v Martine ako samostatná akcia v nedeľu 9.októbra 2011 pod názvom „Domovaričská pivománia 2011“. Súťaž sa uskutoční v pivovarníckom salóne hotela Victoria v Martine so začiatkom o 11,00 hod. Organizátori po vzájomnej komunikácii spracovali už aj konkrétne propozície tejto degustačnej súťaže ktoré Vám posielame        v samostatnej prílohe. Degustačná súťaž „Domovaričská pivománia 2011“ sa bude konať v týchto kategóriách:
 

 • I. kategória – Svetlé pivá z mladinových koncentrátov do 13 % Plato
 • II. kategória – Tmavé pivá (polotmavé pivá) z mlad. koncentrátov do 13 % Plato
 • III. kategória – Špeciálne pivá z mladinových koncentrátov nad 13 % Plato
 • IV. kategória – Svetlé pivá zo základných surovín do 13 % Plato
 • V. kategória – Tmavé pivá (polotmavé pivá) zo základných surovín do 13 % Plato
 • VI. kategória – Špeciálne pivá zo základných surovín nad 13 % Plato
 • VII.kategória – Pšeničné pivá bez rozdielu stupňovitosti Plato a spôsobu výroby

 

Pre úspech tejto akcie je však rozhodujúca účasť slovenských homebrewárov a dostatočná naplnenosť jednotlivých kategórií prihlásenými vzorkami pív. Očakávame aktívne zapojenie všetkých členov Sekcie homebrewingu do tejto akcie a jej propagáciu medzi ďalšími domácimi výrobcami piva. Zoznámte sa podrobne s propozíciami a začnite už teraz pripravovať svoje pivá podľa Vašich možností do viacerých kategórií. Organizátori Vás touto cestou žiadajú aby ste obratom reagovali či máte o túto súťaž záujem a krátkym e-mailom nám to oznámili na adresu: pokrievka@nextra.sk. Na oficiálne prihlásenie do súťaže cez prihlášku budete mať dostatok času, teraz to považujte len za malý prieskum záujmu. Priebežne Vás budeme informovať o ďalších podrobnostiach tejto novej degustačnej súťaže. Propozície degustačnej súťaže

 

Slovak Topstar 2011 – Best 10

V rámci medzinárodnej súťaže domácich varičov piva Slovak homebrewing Star vzišiel zo strany Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska a Horeca magazínu ako mediálneho partnera súťaže návrh podporiť rozvoj slovenských domovaričov piva aj samostatným vyhlásením desiatich najlepších slovenských homebrewárov v kategórií „Slovak Topstar 2011 – Best 10“. Za týmto účelom boli dodatočne spracované jasné kritéria, podstatou ktorých bolo bodové ohodnotenie jednotlivých umiestnení v základných kolách, finálovom kole a v kategórii Grand Champion. Súčet bodov za umiestnenie jednotlivca vo všetkých kategóriách a kolách stanovil konečné poradie. Bodovaných bolo celkom 27 súťažiacich s týmto konečným výsledkom:

 

 • 1.miesto Michal Sedlák Pivovar Sedlákvar Košice 77 bodov
 • 2.miesto Peter Bognár Wardrobe beer Manufactory Košice 71 bodov
 • 3.miesto Dalibor Hanzel Pivovar Novomešťan Nové Mesto n.V 55 bodov
 • 4.miesto Richard Progner Pivovar PrognerBier Danišovce 46 bodov
 • 5.miesto Milan Bátory Pivovar Bátoryčka Zvolen 40 bodov
 • 6.miesto Marián Zorkovský Pivovar Kreuzer Svätý Kríž 32 bodov
 • 7.miesto Ľuboš Kružic Pivovar Stupavar Stupava 30 bodov
 • 8.miesto Ján Pokrievka Pivovar Pokrovar Martin 27 bodov
 • 9.miesto 1.KDD Košice Zoskupenie domácich varičov 24 bodov
 • 10.miesto Zdeno Jarkovský Pivovar Zvolenský Ronald Zvolen 23 bodov

 

Každý z uvedenej TOP desiatky dostane diplom, prví traja získavajú aj ročné predplatné časopisu Horeca magazín a všetci umiestnení na 4.-10.mieste získavajú polročné predplatné časopisu Horeca magazín.

 

Pivný festival a degustačná súťaž v Padochove

55

Dňa 2.júla 2011 sa uskutoční na Morave v Padochove u Oslavian (5 km od Ivančíc) 4.ročník pivného festivalu na ktorom sa predstaví niekoľko malých českých pivovarov a minipivovarov. V rámci festivalu bude prebiehať aj druhý ročník degustačnej súťaže o „Najlepšie prázdninové pivo“ z českých minipivovarov. V tomto roku sa organizátori rozhodli zaradiť do programu aj 1.ročník degustačnej súťaže domácich varičov piva. Po dohode s organizátormi sa tejto degustačnej súťaže môžu zúčastniť aj členovia sekcie homebrewingu zo Slovenska. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do nasledovných kategórií:

1. Svetlé pivá spodne kvasené do 12,9 %

2. Tmavé pivá spodne kvasené do 12,9 %

3. Svetlé pivá spodne kvasené nad 12,9 %

                                  4. Tmavé pivá spodne kvasené nad 12,9 %

                                  5. Svetlé a tmavé pivá vrchne kvasené

Štartovné je zdarma, od každého prihláseného druhu je potrebné dodať v minimálne 1,5 L piva v PET alebo sklených fľašiach. Všetky vzorky musia byť označené presným názvom piva, názvom pivovaru a obsahom alkoholu. Vzorky budú hodnotené 5-člennou porotou v ktorej budú traja odborníci a dvaja laici. V každej kategórii prví traja dostanú diplomy a víťazi aj vecné odmeny. Organizátori si vyhradzujú právo zlúčiť niektoré kategórie v prípade malého počtu prihlásených druhov pív. Prihlásené vzorky je potrebné doručiť organizátorom osobne alebo poštou na adresu: Pivovar Padochov s.r.o., Padochov 231, 664 12 Oslavany do 2.7. 2011 do 11,00 hod.

Členovia sekcie homebrewingu, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto degustačnej súťaže môžu vzorky pív v množstve 1,5 litra priviesť na stretnutie homebrewárov do Rožňavy (27.5. 2011). Vedenie sekcie zabezpečí ich prevzatie, skladovanie a doručenie organizátorom do stanoveného termínu. V prípade individuálneho doručenie Vás žiadame o informáciu kto sa tejto degustačnej súťaže zúčastní. Kontaktné údaje na organizátorov: Igor Nešpurek, e-mail: info@pivovarpadochov.cz, tel.: +420 602 790115, a viac informácii o festivale nájdete aj na: www.pivni-festival.eu .

 

Upresnenie podmienok účasti na degustačnej súťaži v Žywieci (Poľsko)

66

Tak ako sme už informovali v rámci tradičného letného pivného festivalu v poľskom meste Žywiec sa uskutoční v polovici júla (17.-18.6. 2011) aj degustačná súťaž domácich varičov pív (konkurz piw domowych). Degustačná porota bude hodnotiť pivá v nasledujúcich kategóriách:

Rosyjski Imperialny Stout [Russian Imperial Stout] (>20 °Blg)

Belgijskie Złote Ale [Belgian Golden Ale] (16-19 °Blg)

Lager Wiedeński [Vienna Lager] (12,5 -14 °Blg)

Bohemskie Ciemne [Bohemian Dunkel] (11-12,5 °Blg)

Kolońskie [Kölsch] (11-12 °Blg)

                                 Szkockie Ale 70/- [Scottish Ale 70 /-] (8,5-10 °Blg)

Podľa upresňujúcich informácii, ktoré sme dostali od organizátorov tejto degustačnej súťaže (Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych), v každej kategórii môže jeden domáci pivovar prihlásiť len jeden druh piva. Poplatok za prvé prihlásené pivo je 12 zl, za každé ďalšie pivo 18 zl. Prihlásené pivá je potrebné doručiť do 8.júla na adresu: Piwiarnia Žywiecka, ul. Browarna 88, 34-300 Žywiec, Poland. V prípade, že sa našej degustačnej súťaži Slovak homebrewing Star v  Rožňave zúčastnia aj zástupcovia Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych bude možné súťažné pivá odovzdať aj osobne. Ak má niekto z členov našej sekcie homebrewingu záujem zúčastniť sa tejto súťaže môžete môžete priniesť svoje pivá do Rožňavy. Ak nebudú prítomní naši poľskí kolegovia budeme hľadať iný spôsob doručenia súťažných vzoriek do Žywieca. Na degustáciu je potrebné odovzdať pivá v množstve 4 x 0,5 l fľašky. Viac podrobností a presné propozície nájdete :  IX.konkurz Piv Domowych Žywiec 2011

 

Najbližšie stretnutie homebrewárov bude v Rožňave

V rámci 5.pivných slávností pivovaru Kaltenecker v Rožňave a degustačnej súťaže Slovak homebrewing Star 2011 sa uskutoční aj ďalšie stretnutie členov sekcie a ďalších záujemcov o domáce varenie piva za účelom výmeny skúseností. Stretnutie sa uskutoční v piatok 27.mája 2011 s predpokladaným začiatkom od 20,00 hod. po vyhodnotení degustačnej súťaže. Súčasťou tejto výmeny skúseností bude aj nesúťažná ochutnávka vlastných pív, ktoré v ľubovoľnom množstve môžu priniesť účastníci stretnutia. Na akcii sa očakáva aj účasť zahraničných hostí, ktorí sa zúčastnia predchádzajúcej degustačnej súťaže. Svoju účasť na tejto akcii potvrďte predsedovi sekcie (pokrievka@nextra.sk) , ako aj to či prinesiete svoje pivá na ochutnávku. S dostatočným predstihom potrebujeme vedieť približný počet účastníkov aby sme mohli zvoliť a pripraviť vhodné priestory.

 

 

Konkurs piw domovych – Žywiec 2011

logo-pp

V rámci tradičného letného pivného festivalu v poľskom meste Žywiec sa uskutoční v polovici júla (17.-18.6. 2011) aj degustačná súťaž domácich varičov pív (konkurz piw domowych). Degustačná porota bude hodnotiť pivá v nasledujúcich kategóriách:

 • Rosyjski Imperialny Stout [Russian Imperial Stout] (>20 °Blg)
 • Belgijskie Złote Ale [Belgian Golden Ale] (16-19 °Blg)
 • Lager Wiedeński [Vienna Lager] (12,5 -14 °Blg)
 • Bohemskie Ciemne [Bohemian Dunkel] (11-12,5 °Blg)
 • Kolońskie [Kölsch] (11-12 °Blg)
 • Szkockie Ale 70/- [Scottish Ale 70 /-] (8,5-10 °Blg)

Podrobnejšie informácie a podmienky účasti v jednotlivých kategóriách budú známe koncom mesiaca apríl a ihneď ako ich dostaneme uverejníme ich pre všetkých členov sekcie. Na prvý pohľad nie sú tieto kategórie pre nás ideálne, ale niektoré z vyššie uvedených druhov sa dajú vyrobiť aj v našich podmienkach. Z toho dôvodu pre záujemcov uverejňujeme už teraz túto informáciu o kategóriách aby ste sa prípadne mohli včas pripraviť na túto degustačnú súťaž. Aj keď pravidelne každý rok navštevujeme tento pivný festival, ktorý je spojený aj s veľkou medzinárodnou zberateľskou burzou, nemáme žiadne skúsenosti s organizáciou degustačnej súťaže a podmienkami účasti v nej. Aj z toho dôvodu čakáme na ďalšie podrobnejšie informácie s ktorými Vás zoznámime a budeme prijímať ďalšie opatrenia k prípadnej účasti záujemcov zo Slovenska.

 

Degustačná súťaž Slovak homebrewing Star 2011

znak

Dňa 27.mája 2011 sa v rámci 5.pivných slávností pivovaru Kaltenecker v Rožňave uskutoční III.ročník súťažnej degustácie domácich pív pod názvom Slovak homebrewing Star 2011. Začiatok degustačnej súťaže je od 9,30. Súťažiť sa bude v deviatich rôznych kategóriách a navyše víťazi jednotlivých kategórií budú súťažiť o absolútneho víťaza. Očakáva sa účasť homebrewárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Litvy. Podrobnejšie informácie o podmienkach degustačnej súťaže nájdete na www.kaltenecker.sk