Pivobrana je nezávislé občianske hnutie, ktoré iniciovala Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska. Členom sa môže stať každý nad 18 rokov, ktorému záleží na rozvoji slovenského pivovarníctva a vyjadruje svojim členstvom podporu. Môžeš sa pridať aj Ty.