Kontakt

Kontaktná adresa:

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska o.z.

Sládkovičova 37

974 05 Banská Bystrica

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako OZ,

číslo spisu: VVS/1-900/90-33689.

IČO : 42187621

Kontaktné osoby :

Ing. Ľubomír Vančo

predseda asociácie /Banskobystrický pivovar Urpiner/

Tomáš Dilong

podpredseda asociácie /pivovar Pálffy Brauerei/

Ing. Beáta Murková

podpredsedníčka asociácie
/ Pivovar Golem Košice /

Napíšte nám