Pálffy Brauerei

Svätý Jur

O pivovare

Vychutnajte si pravé osvieženie v podobe kvalitných, remeselne spracovaných pív z Kaštieľa Pálffy vo Svätom Jure, kde sa pivo
vyrábalo, skladovalo a čapovalo už v dávnej histórii.

Náš pivovar Pálffy Brauerei (PaB ) sa vracia k tejto tradícii a nadväzuje na ňu varením viacerých typov remeselného piva. Rod Pálffyovcov bol vždy verný habsburským panovníkom. Ich rod charakterizuje heslo Pro rege et patria – Pre kráľa a krajinu. Toto heslo sa stalo aj súčasťou loga nášho pivovaru, lebo naše pivo varíme pre všetkých a obstojí aj na kráľovskom stole. Keďže sa náš pivovar nachádza priamo v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure, nemohli sme ho nazvať inak ako Pálffy Brauerei, v skratke PaB. Nakoniec, znie to ako [pub], a preto PaB musíš nájsť v každom dobrom [pub] e.

Pivá:

Žiadne pivá