Galgan

Galanta, od roku 2017

O pivovare

Spoločnosť GaReP, s.r.o., prevádzkovatel‘ Galantského remeselného pivovaru GALGAN bola založená koncom roka 2017. Do októbra 2019 pivovar GALGAN fungoval ako pivovarkočovný. Po dvoch rokoch intenzívnej prípravy, stavebných a realizačných prác, sav poslednom kvartáli roku 2019 podarilo spoločnosti získat‘ všetky potrebné povoleniaa koncom októbra toho istého roku bol pivovar GALGAN uvedený do plnej prevádzky.Pivovar disponuje technológiou s 10 hektolitrovou štvornádobovou varňou, CK a ležiackymitankami o celkovej kapacite 200 hektolitrov. Ročná výrobná kapacita pivovaru je 2 500 hl.V súčasnosti varí pivovar v produktovom portfóliu tri vrchne kvasené pivá typu Ale a jedenspodne kvasený svetlý ležiak. Postupne plánuje rozšírit‘ sortiment o d’alšie pivné špeciálya v priebehu roka 2020 otvorit’aj vlastnú pivovarskú reštauráciu s kapacitou 110 miest.

Pivá:

Žiadne pivá