Vzdelávací kurz Sladovníctvo a pivovarníctvo

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra poľnohospodárskou fakultou konečne dostala akreditáciu na vzdelávací program Sladovník -Pivovarník a zároveň oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník.

Link na Slovenskú živnostenskú komoru

Všetky potrebné informácie ohľadne kuzu Vám poskytne SŽK.

Kontakt na zodpovedú osobu pre kurz :

Mgr. Daniela Jaslovská
Slovenská živnostenská komora
KZK Bratislava
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel. 02/44 46 14 00
tel. 0911 172 097
e-mail: kzkbratislava@szk.sk

Prihlásenie