Vzdelávací kurz Sladovníctvo a pivovarníctvo

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra poľnohospodárskou fakultou konečne dostala akreditáciu na vzdelávací program Sladovník -Pivovarník a zároveň oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník.

 

Link na Slovenskú živnostenskú komoru

 

Cena kurzu je 1.540,- EUR vrátane DPH /Komora nie je platcom DPH/

Približný proces kurzu :

Teoretická časť bude prebiehať v Nitre na SPU v piatky a soboty, časy budú upresnené v jednotlivých konkrétnych turnusoch, teoretická a dištančná /samoštúdium/ časť je v trvaní 150 vyučovacích hodín.

 

Praktická časť bude prebiehať  v Banskobystrickom pivovare Urpiner a pivovare Kaltenecker Rožňava .

 

 

Kontakt na zodpovedú osobu pre kurz :

Mgr. Daniela Jaslovská
Slovenská živnostenská komora
KZK Bratislava
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel. 02/44 46 14 00
tel. 0911 172 097
e-mail: kzkbratislava@szk.sk