Kontaktná adresa

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska o.z.
Sládkovičova 37
974 05 Banská Bystrica

 

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska je registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako OZ,
číslo spisu: VVS/1-900/90-33689. IČO : 42187621

 

Ing. Ľubomír Vančo

predseda asociácie /Banskobystrický pivovar Urpiner/

Tel. : 0905 276 456

predseda@malepivovary.sk

  

Ing. Ladislav Kovács

podpredseda asociácie 

Tel. : 0905 403 290

podpredseda@malepivovary.sk

 

 

Ing. Beáta Murková

podpredsedníčka asociácie / Pivovar Golem Košice /

Tel. : 0910 825 269

bmurkova@gmail.com